Cauza C-94/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 98 alineatele (1) și (2) — Prestări de servicii furnizate de întreprinderile de pompe funebre — Aplicarea unei cote reduse prestărilor de servicii de transport de corpuri cu vehicule]