Lieta C-94/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 98. panta 1. un 2. punkts — Apbedīšanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi — Samazinātas likmes piemērošana mirušo personu transportēšanas ar transportlīdzekli pakalpojumiem)