Asia C-94/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.5.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 98 artiklan 1 ja 2 kohta — Hautaustoimistojen suorittamat palvelut — Alennetun verokannan soveltaminen ruumiin kuljettamista ajoneuvolla koskeviin palveluihin)