Kohtuasi C-94/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. mai 2010 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 98 lõiked 1 ja 2 — Matusekorraldajate teenused — Surnukeha veole vähendatud käibemaksumäära kohaldamine)