Υπόθεση C-94/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Μαΐου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 98, παράγραφοι 1 και 2 — Παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για την υπηρεσία μεταφοράς σορού με όχημα)