Písomná otázka P-3887/07 Pervenche Berès (PSE) Komisii. Spor týkajúci sa nariadenia (ES) č. 2560/2001