Tipurile de gaze și presiunile corespondente de alimentare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (Prezenta comunicare se bazează pe informațiile transmise Comisiei de către statele membre)