Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2018/2071 af 24. oktober 2018 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet