Писмен въпрос E-5690/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Един не особено сътрудничещ си ЕС