Návrhy generálnej advokátky - Kokott - 25. januára 2007.