Věc C-865/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Rennes (Francie) dne 27. listopadu 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue v. OG