Дело T-354/19: Определение на Общия съд от 23 юли 2020 г. — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Отмяна на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)