Es Ir Albanijos Stabilizacijos Ir Asociacijos Tarybos Sprendimas Nr. 1/2019 2019 m. lapkričio 28 d. dėl Albanijos dalyvavimo Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros veikloje stebėtojos teisėmis ir su tuo susijusių sąlygų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007 [2019/2232]