EU:n ja Albanian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2019, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Albanian osallistumisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 puitteissa Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä [2019/2232]