Решение № 1/2019 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания от 28 ноември 2019 година относно участието на Албания като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това участие в съответствие с рамката по Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета [2019/2232]