L-awtoritajiet kompetenti maħtura mir-Renju Unit skont it-Tielet Parti tal-Ftehim: Infurzar tal-Liġi u Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Kriminali 2021/C 117 I/02