Mål T-284/20: Överklagande ingett den 13 maj 2020 – Klaus Berthold mot EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)