Għeluq ta’ proċedimenti (Każ COMP/M.6362 – CIN/Tirrenia Business Branch) – Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 Test b’relevanza għaż-ŻEE