Vec C-190/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 27. februára 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH