Дело C-190/19: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 27 февруари 2019 г. — MG, NH/Germanwings GmbH