Geneesmiddelen — Lijst van door de EER/EVA-staten voor de tweede helft van 2018 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen 2020/C 123/06