Lieta T-138/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 8. jūlija spriedums – WH/EUIPO (Civildienests – Ierēdņi – 2018. gada paaugstināšana amatā – Lēmums par nepaaugstināšanu amatā – Prasība atcelt tiesību aktu – Formas prasību neievērošana – Vispārējās tiesas Reglamenta 76. pants un 78. panta 6. punkts – Pieņemamība – Tiesības uz aizstāvību – Pienākums norādīt pamatojumu – Nopelnu salīdzināšana)