Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1574 (2020. gada 28. oktobris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/450 groza attiecībā uz Eiropas novērtējuma dokumentu atsauču publicēšanu par hidroizolācijas komplektiem, ETICS, autoceļu tiltu savienojumiem, koka būvkonstrukciju komplektiem, liesmas slāpējošiem līdzekļiem un citiem būvizstrādājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)