Written question E-006832/11 Willy Meyer (GUE/NGL) lill-Kunsill. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Greċja mill-pjanijiet ta' awsterità u l-miżuri promossi mill-UE