Zadeva T-531/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2018 – Coveris Rigid France/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg živilske embalaže za prodajo na drobno – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Načelo osebne odgovornosti – Neobstoj gospodarske kontinuitete – Enako obravnavanje)