Cauza T-531/15: Hotărârea Tribunalului din 6 decembrie 2018 – Coveris Rigid France/Comisia [„Concurenţă – Înţelegeri – Piaţa ambalajelor alimentare pentru vânzarea cu amănuntul – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Principiul răspunderii personale – Lipsa continuităţii economice – Egalitate de tratament”]