Lieta T-531/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 6. decembra spriedums – Coveris Rigid France/Komisija (Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Mazumtirdzniecībai paredzēto pārtikas produktu iepakojuma tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Personiskās atbildības princips – Saimnieciskās pēctecības neesamība – Vienlīdzīga attieksme)