Asia T-531/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2018 – Coveris Rigid France v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Elintarvikkeiden vähittäiskaupassa käytettävien pakkausten markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Yksilöllisen vastuun periaate — Taloudellisen jatkuvuuden puuttuminen — Yhdenvertainen kohtelu)