Kohtuasi T-531/15: Üldkohtu 6. detsembri 2018. aasta otsus – Coveris Rigid France versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toiduainete jaemüügiks pakendamise turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Isikliku vastutuse põhimõte — Majandusliku järjepidevuse puudumine — Võrdne kohtlemine)