Decyzja nr 1/2019 Komitetu Stowarzyszenia UE–Republika Mołdawii w Składzie Rozstrzygającym Kwestie dotyczące Handlu z dnia 4 października 2019 r. dotycząca aktualizacji załącznika XXVIII-B (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2019/1806]