Besluit Nr. 1/2019 van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken van 4 oktober 2019 betreffende de actualisering van bijlage XXVIII‐B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [2019/1806]