Afgørelse nr. 1/2019 truffet af Associeringsrådet EU-Republikken Moldova i dettes handelssammensætning den 4. oktober 2019 om ajourføring af bilag XXVIII-B (Regler for telekommunikationstjenester) til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2019/1806]