Решение № 1/2019 от срещата на на Комитета за асоцииране ЕС—Република Молдова в състав Търговия от 4 октомври 2019 година във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2019/1806]