PERGUNTA ESCRITA E-0174/03 apresentada por Isidoro Sánchez García (ELDR) ao Conselho. Crise na Venezuela.