Paziņojums par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importam piemērojamo antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu2020/C 18/03