Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 70-ата и 71-ата сесия на Комитета за опазване на морската среда във връзка с одобряването и приемането на измененията в приложение VI към Конвенцията MARPOL относно определянето на Балтийско и Северно море за зони с контрол на емисиите на азотни оксиди (NECA) и пораждането на правно действие от това определяне$