Kirjalik küsimus P-1680/10, mille on esitanud Glenis Willmott (S&D) komisjonile. Ametiühingutegelased Guatemalas