Sag T-844/19: Rettens dom af 20. januar 2021 — Apologistics mod EUIPO — Peikert (discount-apotheke.de) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket discount-ap*theke.de – de ældre EU-ordmærker APODISCOUNTER og APO og de ældre EU-figurmærker apo-discounter.de og apo.co og apo.de – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]