Komisjoni määrus (EÜ) nr 1633/2006, 3. november 2006 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2771/1999 ja (EÜ) nr 1898/2005 seoses müügile pandava sekkumisvõi lattu saabumisega