Uredba Komisije (ES) št. 2128/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi