Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/133 av den 30 januari 2020 om undantag från kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1150 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller de nationella stödprogrammen inom vinsektorn