Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9793 – Permira / Sneakers Maker) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 178/01