Written question E-6145/10 Victor Boştinaru (S&D) lill-Kummissjoni. Fir-Rumanija tnaqqas il-baġit maħsub għar-rimborż ta’ spejjeż farmaċewtiċi