MIETINTÖ neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) Päätöslauselmaesitys Budjettivaliokunta Esittelijät: Pierre Larrouturou (Pääluokka III - Komissio)