Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2020/C 332/04