Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2105 av den 9 december 2019 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen (Text av betydelse för EES)