Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2105 z dne 9. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 glede seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov ali omejitve opravljanja dejavnosti v Uniji (Besedilo velja za EGP)