Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2105 van de Commissie van 9 december 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie (Voor de EER relevante tekst)