Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2105 tad-9 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 fir-rigward tal-lista ta’ kumpaniji tal-ajru li huma pprojbiti milli joperaw jew li huma soġġetti għal restrizzjonijiet operattivi fl-Unjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)