ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 687/99 του Fernand HERMAN Συνολική στήριξη των καλλιεργειών που προορίζονται για μη διατροφικές χρήσεις